DISCLAIMER 

Ispa Plastics besteedt veel zorg aan de samenstelling van deze website, doch garandeert niet dat de inhoud van deze website en in het bijzonder de daarin vervatte informatie en gegevens te allen tijde en in alle opzichten juist en volledig zijn. Dit geldt ook voor andere websites of media waarnaar door middel van hyperlinks of anderszins naar verwezen wordt. Ispa Plastics behoudt zich te allen tijde het recht voor, zonder aankondiging, deze website met de daarin vervatte informatie of gegevens te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen.

 

Noch door het inloggen op deze website, noch door het anderszins gebruikmaken van deze website ontstaat er enige overeenkomst of verbintenis met Ispa Plastics.

 

De website van Ispa Plastics is auteursrechtelijk beschermd. De informatie die u in de berichten op de site aantreft is eigendom van Ispa Plastics. Het is toegestaan informatie over te nemen. U dient hierbij wel voor de bronvermelding zorg te dragen.

 

Het beeldmateriaal (logo’s, foto’s en overige afbeeldingen), dat u aantreft in de berichten van Ispa Plastics, is eveneens auteursrechtelijk beschermd en mag op geen enkele wijze verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van de eigenaar.

 

Aan de inhoud van de berichten en bestanden kunnen geen rechten worden ontleend.

Ispa Plastics Nederland is een onderdeel van thyssenkrupp Materials BV.

Nieuws

Ispa Plastics ISO gecertificeerd

Wij beschikken over ISO 9001:2015 Ispa Plastics Nederland wil een betrouwbare partner zijn en investeert voortdurend in de kwaliteit van de organisatie en haar medewerkers. Onze organisatie is gecertificeerd volgens NEN EN ISO 9001:2015. In ons kwaliteitsmanagement systeem geven we meer aandacht aan klanttevredenheid en vakbekwaamheid van de medewerkers. Lees meer.

Kunststofbewerkingen

Ispa Plastics is reeds jaren actief op het gebied van kunststofbewerkingen. Lees meer.

aanmelden nieuwsbrief