PRIVACYVERKLARING 

Gegevensbescherming

 

De inhoud van de website www.ispaplastics.nl wordt beschikbaar gesteld door Ispa Plastics Nederland ("ISPA") met als doel klanten, potentiële klanten en andere belanghebbenden te voorzien van informatie over het productassortiment van ISPA, onze diensten en onze organisatie. Persoonlijke gegevens van sitebezoekers worden verwerkt volgens de strenge vereisten van de AVG.

 

Uw privacy is belangrijk voor ons. We nemen de bescherming van uw privacy bij het gebruik van onze website www.thyssenkrupp-plastics.nl zeer serieus. Graag informeren we u over de manier(en) waarop we persoonlijke gegevens verzamelen

 

Persoonlijke gegevens

 

Verzameling en verwerking van persoonlijke gegevens. In principe kunt u de website van ISPA anoniem bezoeken, d.w.z. zonder informatie te verstrekken over uw identiteit. Als u onze website bezoekt, worden automatisch de volgende gegevens opgeslagen door onze webservers in Nederland:

• het IP-adres van uw internetaanbieder dat u gebruikt voor toegang tot onze website;

• via welke site u bent doorgeleid naar onze website;

• welk van onze bestanden u bekijkt;

• de datum van uw bezoek en algemene informatie over uw browser.

 

Deze gegevens worden verwerkt ten behoeve van de beveiliging van de webserver en om de juiste informatie weer te geven op uw outputmedium (zoals uw telefoon, uw laptop of een ander apparaat). Deze gegevens worden alleen in geanonimiseerde vorm geanalyseerd voor statistische doeleinden.

 

Persoonlijke gegevens worden alleen opgeslagen en verwerkt als u deze aan ons verstrekt, bijvoorbeeld via een contactformulier of wanneer u zich aanmeldt voor gepersonaliseerde diensten. U wordt op de betreffende website geïnformeerd over het beoogde gebruik en, indien nodig, gevraagd om toestemming te geven voor de gewenste opslag en verwerking. Uw gegevens zijn alleen toegankelijk voor medewerkers van de bedrijven van thyssenkrupp en aan ons gelieerde dienstverleners, bijvoorbeeld om u de aangevraagde schriftelijke informatie te kunnen sturen. Alle dienstverleners voldoen uiteraard aan onze richtlijnen voor vertrouwelijkheid en geheimhouding van gegevens. Er worden geen gegevens overgedragen aan andere derden. Uw gegevens worden altijd versleuteld voordat ze worden overgedragen of verwerkt, zodat ze beschermd zijn tegen toegang door onbevoegden.

 

Cookies

 

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer of ander eindapparaat worden opgeslagen. Met behulp van cookies kunnen we uw gebruik van onze website analyseren, onze diensten en producten verbeteren, onze beveiligingsprocessen verbeteren en fraude voorkomen. We maken onderscheid tussen verschillende soorten cookies:

• Sessiecookies zijn tijdelijke cookiebestanden die automatisch worden verwijderd wanneer u uw browser sluit.

• Permanente cookies zijn cookiebestanden die worden bewaard totdat ze actief worden verwijderd of automatisch na een bepaalde tijd worden verwijderd.

• Directe cookies zijn cookies die door ons worden ingesteld.

• Indirecte cookies zijn cookies die door derden worden ingesteld.

 

Cookies kunnen voor verschillende doeleinden worden gebruikt.

• Functionele cookies worden gebruikt om u de standaarddiensten op onze pagina's te bieden. Zonder cookies werkt onze website mogelijk slechts beperkt en/of niet goed.

• Optimalisatiecookies stellen ons in staat het gebruik van onze website te analyseren. Als u ons geen toestemming hebt gegeven om uw persoonlijke gegevens voor dit doel te gebruiken, gebeurt dit anoniem. We gebruiken analyseresultaten om onze diensten en producten te verbeteren.

• Personalisatiecookies bieden ons inzicht in uw persoonlijke voorkeuren, zoals de taal waarin u content wilt zien. We gebruiken deze cookies om de gebruiksvriendelijkheid te verbeteren en u een op uw wensen afgestemde gebruikerservaring te bieden.

• Beveiligingscookies zijn cookies die nodig zijn om de website te beschermen tegen aanvallen en om fraude te voorkomen.

 

Er kunnen persoonlijke gegevens in cookies worden opgeslagen op afzonderlijke pagina's, als u hier eerder nadrukkelijk toestemming voor hebt gegeven, bijvoorbeeld om te voorkomen dat u toegangsgegevens opnieuw moet invullen. In beginsel hebt u ook toegang tot alle informatie op onze website, als u cookies hebt uitgeschakeld in uw internetbrowser. Als u cookies weigert, worden onze aanbiedingen mogelijk beperkt als gevolg van technische aspecten. Op onze website gebruiken we de in de lijst hieronder genoemde cookies.

Op onze website gebruiken we de in de lijst hieronder genoemde cookies.

 

Aanvragen

 

Als u een schriftelijke aanvraag indient, vertellen we u uiteraard of we persoonlijke gegevens over u hebben opgeslagen en welke dat zijn. U kunt te allen tijde uw toestemming voor de opslag van uw persoonlijke gegevens intrekken door ons een kort bericht te sturen.

Vragen en opmerkingen over gegevensbescherming. Als u vragen of opmerkingen hebt met betrekking tot gegevensbescherming, kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming.

 

Stuur een brief naar: Ispa Plastics Nederland, Borchwerf 10, 4704 RG Roosendaal

of neem per e-mail contact op via e.heins@ispaplastics.nl

 

Wijzigingen

 

Wijzigingen in ons privacybeleid. Als we besluiten wijzigingen door te voeren in dit privacybeleid, maken we die hier bekend.

 

Google Analytics

 

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyseservice die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google"). De door cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt gewoonlijk naar een server van Google in de Verenigde Staten verzonden en daar opgeslagen. Dit gebeurt anoniem. Uw IP-adres wordt op de webserver geanonimiseerd voordat het naar Google wordt verstuurd. Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de Verenigde Staten gestuurd en daar geanonimiseerd. Google gebruikt deze informatie namens de beheerder van deze website om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten over websiteactiviteit samen te stellen en andere diensten aan de websitebeheerder te verlenen die te maken hebben met websiteactiviteit en internetgebruik. Het geanonimiseerde IP-adres dat door Google Analytics binnen het kader van Google Analytics wordt verstrekt, wordt niet samengevoegd met andere door Google verstrekte gegevens. U kunt voorkomen dat er cookies worden opgeslagen door dit in uw browsersoftware in te stellen via de cookie toolbar op onze site. Houd er echter rekening mee dat als u dit doet, u mogelijk niet alle functies van de website optimaal kunt gebruiken.

 

Ga voor meer informatie over de servicevoorwaarden en het privacybeleid van Google naar:

www.google.com/analytics/terms/nl.html of www.google.com/intl/nl/policies.

 

We willen u erop wijzen dat Google Analytics op deze website is voorzien van de code "anonymizeIp" om ervoor te zorgen dat IP-adressen anoniem worden verzameld (dit wordt ook wel IP-masking genoemd).

 

Google Tag Manager

 

Deze website maakt gebruik van Google Tag Manager. Hiermee kunnen sitetags van apps als Google Analytics centraal worden beheerd. De tool Google Tag Manager (die de tags op deze pagina implementeert en activeert) is zelf een cookievrij domein en verzamelt geen persoonlijke gegevens. De tool zorgt ervoor dat andere tags worden geactiveerd, die op hun beurt onder bepaalde omstandigheden gegevens verzamelen. Google Tag Manager heeft geen toegang tot deze gegevens. Als er tags zijn gedeactiveerd op domein- of cookieniveau, is dit van toepassing op alle trackingtags die met Google Tag Manager zijn geïmplementeerd. https://www.google.com/analytics/tag-manager/use-policy

 

Links naar derden

 

De website kan links naar websites van derden bevatten, waaronder naar sociale mediasites. Toegang tot en gebruik van gelinkte websites vallen buiten dit beleid. Deze websites van derden zijn onderworpen aan het privacybeleid van de betreffende websites. Ispa Plastics Nederland is niet verantwoordelijk voor het informatiebeleid van dergelijke websites van derden.

 

COPYRIGHT

 

Intellectueel eigendom en gebruiksrechten

 

De content op de website van ISPA, waaronder afbeeldingen en het ontwerp van de website, worden beschermd door het auteursrecht en zijn onderhevig aan andere wetten voor de bescherming van intellectueel eigendom. Deze website geeft geen enkele toestemming om het intellectueel eigendom van bedrijven binnen de thyssenkrupp -groep te gebruiken. De content op deze website mag nadrukkelijk niet worden gedupliceerd, verspreid, gereproduceerd, overgedragen, verwerkt, bewerkt of op enige andere wijze worden gebruikt voor commerciële doeleinden, tenzij hiervoor schriftelijke toestemming is verleend door ISPA.

 

Handelsmerken

 

Tenzij anders aangegeven, zijn alle handelsmerken op de websites van ISPA beschermd door het merkenrecht. Deze handelsmerken mogen zonder schriftelijke toestemming van ISPA niet worden gebruikt. Hetzelfde is van toepassing op bedrijfslogo's en symbolen.

 

Aansprakelijkheid

 

De informatie die ISPA aan u verstrekt op deze website, wordt periodiek samengesteld en bijgewerkt. Ondanks de grootst mogelijke zorgvuldigheid kunnen we niet garanderen dat de content op deze website volledig vrij is van fouten. Er is geen garantie van verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald gebruik of anderszins, expliciet of impliciet, met betrekking tot de informatie op deze website of enig onderdeel van deze website. De content vormt geen waarborg of garantie ten aanzien van onze producten, met name met betrekking tot de verhandelbaarheid of contractuele geschiktheid voor een specifiek doel. Toekomstgerichte verklaringen op onze website zijn uitsluitend gebaseerd op meningen, (voorlopige) schattingen of aannames van het management van ISPA. Als gevolg hiervan, zijn deze verklaringen onderhevig aan risico's en onzekerheden. ISPA is niet verplicht dergelijke toekomstgerichte verklaringen bij te werken. ISPA behoudt zich het recht voor de opgegeven informatie of gegevens te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of aan te vullen.

 

Deze website bevat verwijzingen naar externe aanbieders, bijvoorbeeld in de vorm van hyperlinks. Ispa Plastics Nederland heeft geen invloed op de inhoud van websites van derden. ISPA wijst daarom iedere aansprakelijkheid af met betrekking tot de content en gegevensbeschermingspraktijken van externe websites waarnaar wordt verwezen. We raden u aan de van toepassing zijnde algemene voorwaarden en bepalingen inzake gegevensbescherming van de betreffende aanbieders te raadplegen, voordat u websites van derden gebruikt.

 

TOEPASSELIJK RECHT en RECHTSBEVOEGDHEID

 

Het gebruik van deze website en de interpretatie van deze juridische bepalingen zijn onderworpen aan het Nederlands recht, met uitsluiting van enig wetsconflict. Rechtbanken in Nederland zijn bevoegd uitspraak te doen in elk geschil dat voortvloeit uit uw acceptatie van deze gebruiksvoorwaarden.

Nieuws

Ispa Plastics ISO gecertificeerd

Wij beschikken over ISO 9001:2015 Ispa Plastics Nederland wil een betrouwbare partner zijn en investeert voortdurend in de kwaliteit van de organisatie en haar medewerkers. Onze organisatie is gecertificeerd volgens NEN EN ISO 9001:2015. In ons kwaliteitsmanagement systeem geven we meer aandacht aan klanttevredenheid en vakbekwaamheid van de medewerkers. Lees meer.

Kunststofbewerkingen

Ispa Plastics is reeds jaren actief op het gebied van kunststofbewerkingen. Lees meer.

aanmelden nieuwsbrief