Privacy statement 

In het kader van de bescherming van de door u verstrekte gegevens aan ons Ispa Plastics., hierna genoemd IP, gelden de volgende voorwaarden:

 

1.Verzameling, gebruik en/of verwerking van gegevens:

De gegevens uit het “Inlogformulier beveiligde deel website” en het formulier “Aanmelden nieuwsbrief” zullen door IP verwerkt en/of gebruikt worden met het oog op een persoonlijk klantenservice, nieuwsbrieven, evenals verkoopspromotiedoeleinden en direct marketing (via post en elektronische communicatie)

 

2.Vrijgave voor technische verwerking

Aangezien IP deel uitmaakt van een grote internationale groep thyssenkrupp AG, die wereldwijd actief is, kunnen uw persoonlijke gegevens naar één van de internationale datacentra van de groep worden doorgestuurd. Daarnaast kunnen deze gegevens in de internationale datacentra zelf verwerkt worden met het oog op een persoonlijke klantenservice, nieuwsbrieven, evenals verkoopspromotiedoeleinden en direct marketing (via post en elektronisch communicatie). De datacentra werken overeenkomstig de Europese wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens.

 

3.Overdracht aan derde partijen

Uw persoonlijke gegevens zullen niet worden doorgegeven aan derde partijen, tenzij deze partijen contractueel verbonden zijn aan IP of in opdracht van IP handelen.

 

4.Toegang tot en beveiliging van persoonlijke gegevens

Alleen de personeelsleden die bevoegd zijn voor de verwezenlijking van de doelstellingen gemeld in paragraaf 1 en voor IT-beveiligings- en onderhoudswerken zullen toegang krijgen tot uw persoonlijke gegevens.

 

5.Juistheid en verbetering van persoonlijke gegevens

U hebt het recht om uw persoonlijke gegevens in te zien, deze te controleren en te vragen om uw persoonlijke gegevens te verbeteren, te wijzigingen of te blokkeren, zoals meer in detail bepaald werd in de Nederlandse wetgeving ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van privé-gegevens.

 

6.Intrekking van uw toestemming

U kunt uw toestemming op elk moment weer intrekken. U kan dit o.a. doen door een e-mail te sturen naar e.heins@ispaplastics.nl

Nieuws

Ispa Plastics ISO gecertificeerd

Wij beschikken over ISO 9001:2015 Ispa Plastics Nederland wil een betrouwbare partner zijn en investeert voortdurend in de kwaliteit van de organisatie en haar medewerkers. Onze organisatie is gecertificeerd volgens NEN EN ISO 9001:2015. In ons kwaliteitsmanagement systeem geven we meer aandacht aan klanttevredenheid en vakbekwaamheid van de medewerkers. Lees meer.

Kunststofbewerkingen

Ispa Plastics is reeds jaren actief op het gebied van kunststofbewerkingen. Lees meer.

aanmelden nieuwsbrief