Onze algemene verkoopvoorwaarden

De algemene verkoopvoorwaarden

Onze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden, zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel op 1 oktober 2013 onder nummer 16017990, zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten inzake door ons te verrichten leveringen en/of diensten.

U kunt hieronder een exemplaar van deze voorwaarden downloaden. Wij wijzen andersluidende voorwaarden en technische normen uitdrukkelijk af.