Gegevensbescherming

De inhoud van de website wordt beschikbaar gesteld door thyssenkrupp Plastics Nederland BV met als doel bezoekers te voorzien van informatie over het productassortiment van thyssenkrupp Plastics Nederland BV, ons Bedrijf. Persoonlijke gegevens van sitebezoekers worden verwerkt volgens de strenge vereisten van de AVG.

Uw privacy is belangrijk voor ons. We nemen de bescherming van uw privacy bij het gebruik van onze website zeer serieus. Graag informeren we u over de manieren waarop we persoonlijke gegevens verzamelen.

Verzameling en verwerking van persoonlijke gegevens

In principe kunt u de website van thyssenkrupp Plastics Nederland BV anoniem bezoeken, d.w.z. zonder informatie te verstrekken over uw identiteit. Als u onze website bezoekt, worden automatisch de volgende gegevens opgeslagen door onze webservers in Duitsland:

 • het IP-adres van uw internetaanbieder dat u gebruikt voor toegang tot onze website;

 • via welke site u bent doorgeleid naar onze website;

 • welk van onze bestanden u bekijkt;

 • de datum van uw bezoek en

 • algemene informatie over uw browser.

Deze gegevens worden verwerkt ten behoeve van de beveiliging van de webserver en om de juiste informatie weer te geven op uw device (zoals uw telefoon, uw laptop of een ander apparaat). Deze gegevens worden alleen in geanonimiseerde vorm geanalyseerd voor statistische doeleinden.

Persoonlijke gegevens worden alleen opgeslagen en verwerkt als u deze aan ons verstrekt, bijvoorbeeld via een contactformulier of wanneer u zich aanmeldt voor gepersonaliseerde diensten. U wordt op de betreffende website geïnformeerd over het beoogde gebruik en, indien nodig, gevraagd om toestemming te geven voor de gewenste opslag en verwerking. Uw gegevens zijn alleen toegankelijk voor medewerkers van de bedrijven van thyssenkrupp en aan ons gelieerde dienstverleners, bijvoorbeeld om u de aangevraagde schriftelijke informatie te kunnen sturen. Alle dienstverleners voldoen uiteraard aan onze richtlijnen voor vertrouwelijkheid en geheimhouding van gegevens. Er worden geen gegevens overgedragen aan andere derden. Uw gegevens worden altijd versleuteld voordat ze worden overgedragen of verwerkt, zodat ze beschermd zijn tegen toegang door onbevoegden.

Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer of ander device worden opgeslagen. Met behulp van cookies kunnen we uw gebruik van website analyseren, onze diensten en producten verbeteren, onze beveiligingsprocessen verbeteren en fraude voorkomen. We maken onderscheid tussen verschillende soorten cookies:

 • Sessiecookies zijn tijdelijke cookiebestanden die automatisch worden verwijderd wanneer u uw browser sluit.

 • Permanente cookies zijn cookiebestanden die worden bewaard totdat ze actief worden verwijderd of automatisch na een bepaalde tijd worden verwijderd.

 • Directe cookies zijn cookies die door ons worden ingesteld.

 • Indirecte cookies zijn cookies die door derden worden ingesteld.

Cookies kunnen voor verschillende doeleinden worden gebruikt:

 • Functionele cookies worden gebruikt om u de standaarddiensten op onze pagina's te bieden. Zonder cookies werkt onze website mogelijk slechts beperkt en/of niet goed.

 • Optimalisatiecookies stellen ons in staat het gebruik van onze website te analyseren. Als u ons geen toestemming hebt gegeven om uw persoonlijke gegevens voor dit doel te gebruiken, gebeurt dit anoniem. We gebruiken analyseresultaten om onze diensten en producten te verbeteren.

 • Personalisatiecookies bieden ons inzicht in uw persoonlijke voorkeuren, zoals de taal waarin u content wilt zien. We gebruiken deze cookies om de gebruiksvriendelijkheid te verbeteren en u een op uw wensen afgestemde gebruikerservaring te bieden.

 • Beveiligingscookies zijn cookies die nodig zijn om de website te beschermen tegen aanvallen en om fraude te voorkomen.

Matomo

Deze website maakt gebruik van de open source web analytics dienst Matomo. Matomo cookies worden opgeslagen op basis van Art. 6 para. 1 lit. a GDPR.

De door de cookie gegenereerde informatie over het gebruik van deze website wordt niet aan derden verstrekt. De Matomo cookies worden uitsluitend geplaatst met uw actieve toestemming. U kunt de selectie van de op te slaan cookies instellen door de juiste instelling te maken in uw browser software of door gebruik te maken van de cookie pop banner. Indien u toestemming heeft gegeven voor het plaatsen van Matomo cookies, zullen deze op uw eindapparaat blijven totdat u deze verwijdert of uw toestemming intrekt. U kunt uw toestemming voor het plaatsen van bepaalde of alle cookies te allen tijde en onvoorwaardelijk hier intrekken

Google Tag Manager

thyssenkrupp Plastics Nederland BV maakt gebruik van de Google Tag Manager. De Google Tag Manager registreert geen persoonsgegevens. De Google Tag Manager zorgt voor de activering van andere tags die zelf onder bepaalde omstandigheden gegevens registreren. Deze verkrijgt echter geen toegang tot deze gegevens. Als op domein- of cookie-niveau een deactivering wordt uitgevoerd, blijft de deactivering voor alle traceer-tags bestaan die met de Google Tag Manager worden geïmplementeerd. U vindt de aanwijzing betreffende gegevensbescherming van Google over de Google Tag Manager hier: https://www.google.de/tagmanager/use-policy.html

Contactformulieren

thyssenkrupp Plastics Nederland BV verwerkt voor de afhandeling van uw verzoek de volgende gegevens over u, voor zover u deze in het contactformulier mededeelt: aanhef, voornaam, naam, e-mail, straat, postcode, plaats, telefoonnummer alsmede de inhoud van uw verzoek. Uw persoonsgegevens geven wij aan ontvangers door, wanneer dit is vereist om aan uw verzoek te voldoen. De rechtsgrond voor de verwerking van uw persoonsgegevens is afhankelijk van uw verzoek en kan resulteren uit een contract met u (art. 6 (1) (b) AVG), uw toestemming (art. 6 (1) (a) AVG) of vanwege een belangenafweging (art. 6 (1) (f) AVG) van ons rechtmatige belang om u een goede service te bieden (nb: AVG staat voor Algemene Verordening Gegevensbescherming). Wij worden bij het gebruik van ons contactformulier door onze IT-dienstverleners als opdrachtverwerkers ondersteund. Wij verwerken uw gegevens – indien de verwerking op uw toestemming berust – tot aan de herroeping van uw toestemming, of – indien de verwerking op een belangenafweging berust – tot aan uw bezwaar hiertegen of voor het doel van uw verzoek totdat dit is afgehandeld. Als u geen contactgegevens verstrekt of ons niet voldoende informatie geeft om uw verzoek te kunnen begrijpen en verwerken, kunnen wij het niet in behandeling nemen. De overige gegevens zijn vrijwillig. Deze dienst is alleen bestemd voor personen ouder dan 18 jaar.

Wanneer wij uw persoonsgegevens op basis van uw toestemming verwerken (art. 6 (1) (a) AVG), kunt u deze te allen tijde met werking voor de toekomst herroepen. Wanneer wij uw persoonsgegevens op basis van een belangenafweging verwerken (art. 6 (1) (f) AVG), kunt u te allen tijde met werking voor de toekomst bezwaar aantekenen tegen de verwerking.

Bovendien verwerken wij de “Referrer”-informatie in het kader van uw gebruik van het contactformulier (art. 6 (1) (b) AVG) die uiterlijk na 4 weken wordt gewist. Zonder de registratie van deze informatie is het gebruik van het contactformulier technisch niet mogelijk.

Uw rechten bij gegevensbescherming

U hebt tegenover ons het recht op inlichtingen over de betreffende persoonsgegevens, alsmede het recht op correctie, het recht op wissen, het recht op beperking van de verwerking en het recht op de overdraagbaarheid van gegevens, alsmede in het geval van een verwerking conform art. 6 (1) (e) en (f) AVG het recht op bezwaar tegen de verwerking. Voor zover u ons toestemming hebt verleend voor de verwerking van uw persoonsgegevens conform art. 6 (1) (a) AVG of art. 9 (2) (a) AVG, kunt u deze te allen tijde herroepen zonder dat de rechtmatigheid wordt verminderd van de toestemming voor de uitgevoerde verwerking tot aan de herroeping. U hebt het recht op bezwaar bij een toezichthouder betreffende gegevensbescherming.

Verantwoordelijke en functionaris betreffende gegevensbescherming

Verantwoordelijke voor verzameling en verwerking van persoonsgegevens is:

thyssenkrupp Plastics Nederland
Borchwerf 10, 4704 RG Roosendaal
Tel: +31 (0) 165 585 620
E-mail: info.plastics.mx.nl@thyssenkrupp.com

Onze Functionaris voor gegevensbescherming bereikt u onder:

thyssenkrupp Plastics Nederland
Borchwerf 10, 4704 RG Roosendaal
Tel: +31 (0) 165 585 620

Omvang en wijzigingen van deze verklaring betreffende gegevensbescherming

Deze verklaring betreffende gegevensbescherming geldt uitsluitend voor het gebruik van de internetpagina's die wij aanbieden. Deze geldt niet voor de internetpagina's van andere dienstaanbieders naar welke wij alleen door een link verwijzen. Voor externe verklaringen en richtlijnen die geen verband houden met ons internetoptreden, zijn wij niet verantwoordelijk noch aansprakelijk.

Wij behouden ons het recht voor om deze bepalingen inzake gegevensbescherming in voorkomende gevallen aan te passen in overeenstemming met toekomstige wijzigingen ten aanzien van de verzameling en verwerking van persoonsgegevens.

Intellectueel eigendom en gebruiksrechten

De content op de website van thyssenkrupp Plastics Nederland BV, waaronder afbeeldingen en het ontwerp van de website, worden beschermd door het auteursrecht en zijn onderhevig aan andere wetten voor de bescherming van intellectueel eigendom. Deze website geeft geen enkele toestemming om het intellectueel eigendom van bedrijven binnen de thyssenkrupp-groep te gebruiken. De content op deze website mag nadrukkelijk niet worden gedupliceerd, verspreid, gereproduceerd, overgedragen, verwerkt, bewerkt of op enige andere wijze worden gebruikt voor commerciële doeleinden, tenzij hiervoor schriftelijke toestemming is verleend door thyssenkrupp Plastics Nederland BV.

Handelsmerken

Tenzij anders aangegeven, zijn alle handelsmerken op de websites van thyssenkrupp Plastics Nederland beschermd door het merkenrecht. Deze handelsmerken mogen zonder schriftelijke toestemming van thyssenkrupp Plastics Nederland niet worden gebruikt. Hetzelfde is van toepassing op bedrijfslogo's en symbolen.

Aansprakelijkheid

De informatie die thyssenkrupp Plastics Nederland aan u wordt verstrekt op deze website, wordt periodiek samengesteld en bijgewerkt. Ondanks de grootst mogelijke zorgvuldigheid kunnen we niet garanderen dat de content op deze website volledig vrij is van fouten. Er is geen garantie van verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald gebruik of anderszins, expliciet of impliciet, met betrekking tot de informatie op deze website of enig onderdeel van deze website. De content vormt geen waarborg of garantie ten aanzien van onze producten, met name met betrekking tot de verhandelbaarheid of contractuele geschiktheid voor een specifiek doel. Toekomstgerichte verklaringen op onze website zijn uitsluitend gebaseerd op meningen, (voorlopige) schattingen of aannames van het management vanthyssenkrupp Plastics Nederland. Als gevolg hiervan, zijn deze verklaringen onderhevig aan risico's en onzekerheden. thyssenkrupp Materials Services GmbH is niet verplicht dergelijke toekomstgerichte verklaringen bij te werken. thyssenkrupp Materials Plastics behoudt zich het recht voor de opgegeven informatie of gegevens te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of aan te vullen.

Links naar derden. De website kan links naar websites van derden bevatten, waaronder naar sociale mediasites. Toegang tot en gebruik van gelinkte websites vallen buiten dit beleid. Deze websites van derden zijn onderworpen aan het privacybeleid van de betreffende websites. thyssenkrupp Plastics Nederland is niet verantwoordelijk voor het informatiebeleid van dergelijke websites van derden.