You are using Internet Explorer 11 or earlier, this browser is no longer supported by this website. We suggest to use a modern browser.

Sustainability

Sustainability Ispa Plastics Nederland

De ISPA Plastics gedragscode voor leveranciers (thyssenkrupp Supplier Code of Conduct) vormt de basis voor de geïntegreerde duurzaamheidsnormen in supply chain management.

Onze ISPA Plastics gedragscode voor leveranciers verduidelijkt wat we van onze leveranciers en subleveranciers verwachten op het vlak van sustainability.

De ISPA Plastics gedragscode is gebaseerd op de principes van het UN Global Compact en weerspiegelt wat ISPA Plastics verstaat onder Sustainabilty.

Bij ISPA Plastics, verwachten wij van onze leveranciers dat zij voldoen aan de geldende nationale wet en regelgeving, alsmede aan de ISPA Plastics gedragscode voor leveranciers.

De ISPA Plastics gedragscode voor leveranciers

  • Gedrag tov personeel

  • Gezondheid en veiligheid op het werk

  • Respect voor het milieu

  • Zakelijke gedragscode

  • Leveranciersrelaties

Meer informatie over de verschillende punten vindt u terug in het Engelse document:

Neem contact op met ISPA Plastics Nederland

Museumkap Ispa Plastics
Liniaal Ispa Plastics
Adidas Ispa Plastics
Awards Ispa Plastics
Display Ispa Plastics
Signing Ispa Plastics